Songpal در ضبطهای سونی چیست؟

تصویر: 

در این ویدئو قابلیت نرم افزار Songpal که روی پخشهای شرکت سونی وجود دارد به شما عزیزان نمایش داده می شود.