کار با نرم افزار ARC در پایونیر - Pioneer Arc

تصویر: 

معرفی نرم افزار ARC برای دستگاههای پایونیر، در حال حاضر رادیوپخشهای 2019 شرکت پایونیر همگی نرم افزار ARC را ساپورت می کنند می توانید از لینک زیر انواه مدلهای جدید رایدوپخشهای پایونیر را دنبال نمایید.

رادیوپخشهای جدید پایونیر