چرا در سایت فروشگاه بهرام عضو شویم؟

- دریاقت ایمیل و آگاهی در اسرع وقت از تغییر قیمتهای بازار

- پیگیری محصولات کمیاب به راحتی از طریق ایمیل

- آگاهی از زمان ورود اجناس شرکت ها به بازار

- دریافت خبرنامه مربوط به سیستمهای ماشین

------------------------------------------------------------------------------------------

افزودن نظر جدید