افزودن نظر جدید

من این ایینه رواز همین سایت خریدم واقعا نقطه ضعفی نداره نسبت به قیمتش خیلی ازش راضیم خط کشیش هم واقعا خوب و قابل اطمینانه کیفیت ایینش هم عالیه هم تو شب و هم تو روز