افزودن نظر جدید

کیفیتش واقن خوبه. من که از خریم راضیم بهترین قسمت اینجاس که تا دنده عقب خارج میشی کاملا آیته میشه دوباره. تو شبم دیدش واقن خوبه من رو پرشیا نصب کردم/