افزودن نظر جدید

دوستان. این ها رو رویه آینه اصلی قرار میدهند. کابل هاش هم از زیر موکت سقف رد میکنن و یه قسمت سیم رو به دوربین و یه سیم رو باید به سیم چراغ دنده عقب وصل کنید که هر وقت زدین دنده R خودش با چراغ عقب روشن میشه... همین.