افزودن نظر جدید

من کاری به نظرات دوستان در مورد ساب و توان تحملی و کیفیت و... ندارم، اما جناب زارعی  با گینی که تا اخر بازه که نمیشه برادر من!!!، من سابای زیادی دیدم با امپلی های ضعیف که حتی نمیتونست نصف قدرتشونو بگیره سوختن، در ضمن جدا از وویس کویل فکر نمیکنم حتی ساراند این ساب توان این همه فشارو داشته باشه،  والا ساراند dbxi15 شرکت ارت کوئیک هم همچین توانی نداره، من دوبلشو با امپلی jbl چندسال پیش داشتم 2000وات rms زده بود با گین یک پنجم  رو ولوم اخر بعد 15 ثانیه دود میکرد، نمیدونم امپلی 300 واتی شما با گین کاملا باز چطوری ساب 300 واتیو نمیسوزونه.