افزودن نظر جدید

admin جان شما این کامپوننت رو کنار 6975 قدیمی توصییه میکنید؟؟ یا  این Kenwood KFC-614p  ؟؟ مرسی