افزودن نظر جدید

این کامپ بلندی و پرتاب صداش به 6975 v2 پایونیر میرسه؟