افزودن نظر جدید

سلام.من ضبط 9650 وساب 310 d4 وباند6975 پایونرودارم.آمپمم 1314 مکسدره.این آمپلی  جواب میده؟واینکه این کامپ روبگیرم خوبه با اینهاخوب جواب میده یانه؟؟!!