افزودن نظر جدید

این مدل بهتره یا 1720 ؟ کنار ساب 310d4 از پخش 9650 یا 9450 استفاده کنم ؟ امپ چی ببندم ؟