افزودن نظر جدید

من این امپ و با دو تا 306c پايونير بستم که متاسفانه بخاطر انتظار زیادی از سابها با اینکه 306c ساب قويي هست اونارو سوزوندم.الانم با دوتا 305c بستم که 305 دیگه سوختن تو کارش نيست.بیس کیفیتی و سنگینی میده واقعا راضیم از این آمپ.