افزودن نظر جدید

دوست عزيز مشخصاتشو درسست بخون متوجه ميشي كه روي 1 اهم هم استابيليتي داره!   اين آمپ از 9601 قويتره اما 9601 صداي شفاف تري داره و همچنين مصرف برق كمتري داره. با 917d خيلي راحت ميتونيد 4 تا W311 يا 4 تا 3015 رو درايو كنيد!  و در حداكثر توان خودش 65 آمپر برق رو مصرف ميكنه.