افزودن نظر جدید

دوست عزیز محمد راستگو 

برای ساب ووفر خود آمپلی فایر 917 کنوود بگیرید برای باند خود آمپلی فایر 209 درگ استر بگیرید.

موفق باشید