افزودن نظر جدید

دوست عزیز میثم 

با تنظیمات صحیح هم صدای نهایی دو ساب را میگیرید هم به آنها آسیبی وارد نمی شود.

موفق باشید