افزودن نظر جدید

ادمین جان شرمنده وقتتو میگیرم. یه سوال دیگه داشتم یادم رفت تو دیدگاه قبلیم بپرسم. این امپ ته ته صدای 2تا HQR3000در میاورد؟ به ساب ها که اسیب نمیزند؟