افزودن نظر جدید

سلام دوستان به نظر من ٩١٧ كشش خيلي بيشتر از ٢ ساب رو داره من ماشينم ال٩٠ و روش ٤ ساب ٣١٠دي٤ انداختم وتاحالا يك بار هم سوييچ نكرده اين امپ مرگ نداره