افزودن نظر جدید

دوست عزیز رضا میلانی

بنظر بنده 526 کنوود بشما جواب بهتری می دهند تنظیمات آن برای باندهای کنوود طراحی شده است.

موفق باشید