افزودن نظر جدید

اقای معصومیان باندم ۶۹۸۵ کنووده نه پایونیر.میخوام بدونم ارزش داره هزینه کنم برای این باند یا نه و چه امپلی براش بگیرم .ممنون که جواب میدید.