افزودن نظر جدید

دوست عزیز رضا میلانی

مناسبترین آمپلی فایر برای 6985 پایونیر 3602 این شرکت می باشد، گزینه دوم بنده 802 زامیکس و 526 کنوود می باشند.

موفق باشید