افزودن نظر جدید

اسلام.ایا این امپلی برای ۶۹۸۵ مناسبتره یا ۵۲۶ و ایا صدای این باند با امپلی فرق خاصی میکنه یا نه? پخشم x400 ممنون میشم جواب بدین .