افزودن نظر جدید

mashhad.051 : خیر،نهایت صدا رو از باندتون نمیگیرین،بهتره 6930 رو با 5602 پایونیر درایو کنید .