افزودن نظر جدید

omid-tz جان: اين امپ به هيچ وجه نميتونه باند قدرتمندي مث jbl سنگي رو ساپورت كنه!! دنبال گزينه اي باش كه 150 وات rms بهت بده. 5602 پايونيير و به خصوص 7205 كنوود ميتونه باندت رو ساپورت كنه سبحان جان : اين باند 6984 پايونير رو جواب گو هست گين باندو روي 2/3 تنظيم كن خوب جواب ميگيري