افزودن نظر جدید

دوست عزیز یاشار جان

در طاقچه عقب سمند باندهای 16 سانتیمتری قابل نصب هستند، ولی معمولا امکان نصب باند گرد در درب سمند وجود ندارد، می توانید باند 10 سانتیمتری برای طاقچه سمند بگیرید. امکان استفاده از E4X هلیکس در جلو و E6x هلیکس در عقب را دارید، E6x را بدون شک با آمپلی ببندید تا صدای فوق العاده شفاف داشته باشید.