افزودن نظر جدید

درود من میخوام دوجفت از این بند ها رو بخرم ماشینم سمند نمیخوام تخته بزارم حای همون باند فابریک میخوام بزارم اول بگین حا میشه یا نه بعد واسه درب های جلو چطور بازم جا میشن اگه نه چه پیشنهادی دارین صدای 2 حفت از اینا چطوره 1جفت عقب و 1 جفت جلو