افزودن نظر جدید

دوست عزیز hassan-s

صدای سیستم شما با آمپلی فایر در ولوم بالا بهتر خواهد شد. 1675V2 پایونیر را بجلو اضافه نمایید، بنظر بنده سیستم شما از تیوتر بی نیاز خواهد بود. اگر E6X را نیز اضافه می کنید تا اندزاه ای شفافیت صدای شما بهتر خواهد شد ولی میدرنج و صدای زیر سیستم شما همچنان دچار نقطه ضعف خواهد بود. اگر احساس کردید صدای زیر کمی دارید بعدا S20 پایونیر و با همان تیوتر وایب را انتخاب نمایید. بنظر بنده آمپ 846 و یا 847 را برای باندهای خود بگیرید. یک آمپ منو به همراه یک ساب 1260 اینفینیتی به سیستم اضافه نمایید بیس بسیار نرم و قشنگی خواهید داشت، من جای شما باشم قبل از تعویض کل سیستم رادیوپخش خود را عوض می کردم و یک پایونیر و یا کنوود حرفه ای میگرفتم.