افزودن نظر جدید

من این باندو دارم قبلا خیلی ازش راضی بودم ولی الان به خرخر افتادن تو بعضی آهنگا که بیس زیادی دارن واقعا رو عصابه .متاسفانه از بهرام شاپ تهیه نکردم و گارانتی هم جوابگو نیست