افزودن نظر جدید

این باند خیلی خیلی خیلی با کیفیته. تیوتر این باند زاویه می گیره و میشه زاویه اون رو چرخوند که اینجا ننوشتین، خود منم باورم نمی شد ولی تیوتر دام فوق العاده قوی داره جنس صفحه هم طوری هست که آدم حس می کنه قراره 10 سال دیگه هم با این کیفیت کار کنه. از همه نظر عالیه