افزودن نظر جدید

دقت این باند بنظرم از E69X بیشتره. من این باند رو تو درب جلو دارم E69X رو تو طاقچه عقب. از کیفیت هر دو فوق العاده راضی هستم. این باند بنظرم قدرت E69X رو نداره ولی با توجه به RMS مناسب اون هم راه اندازی فوق العاده خوبی داره هم صدای میدرنجش از E69X نتنها کمتر نیست بلکه تو همون رده جواب میده.