افزودن نظر جدید

از لحاظ كيفيت هليكس سر تره و 1675 بايد بره جلو بوق بزنه. از لحاظ بيس و پرتاب صدا هم 1675 خيلي سرتره و هليكس بايد بره جلو تازه 2 بارم بوق بزنه...