افزودن نظر جدید

مجید 131 عزيز كار كه نشد نداره... البته يكم دستكاري و كمي كنده كاري لازمه. فقط تنها مشكل پرايد اون دو تا گيره صندوق عقبه كه درست زير باندهاي فابريكي قرار گرفته و چون باند 16 عمق بيشتري براي نصب احتياج داره ممكنه مجبور بشيد كه باندو يكم بالاتر بياريد.