افزودن نظر جدید

6 سال از 7150 استفاده كردم. رو ماشين جديدم اين پخش 1253 رو از همين بهرام شاپ تهيه كردم. امكانات صداييش خوبه ولي قدرت و كيفيتش از 7150 پايينتره. خروجيهاش رو با پخشهاي حرفه اي نميشه مقايسه كرد ولي تو اين قيمت پخشي رو دستش نيست
نقاط قوت : 
  • 6 خروجي
  • تنظيمات صدايي خوب
نقاط ضعف : 
  • حرفه اي نيست