افزودن نظر جدید

خدایی یه عده چرا میان ملتو گمراه میکنن با حرفاشون این کواک شاید تو ولوم بالا یه خورده صداش تیز بشه(که البته اگه ساب داشته باشین این خودش نقطه قوته که صدا تو بیس ساب گم نشه) کیفیت صداش از ts-6995 پایونیر که باند خیلی جدید تریه قشنگ یه سرو گردن بیشتره _در کل تو ولوم متوسط و کم عالیه تو لوم بالا هم کنار ساب واقعا جواب میده