افزودن نظر جدید

این باند خیلی خوبه از نظره صدا و و جنسش باند روکشش از بافت ابریشم هست ولی باندای امروزی همشون یا از جنص پلاستیکه یا کاغذ فشرده که اگه پشت ماشین بزارین بعدض 3سال می پوسه یا در اثر لرزش باند هنگام گوش دادن پاره می شه کم کم - من این باندو ساله 85خریدم اصل ساخت اندونزی هست باور کنید صدایه بیسشم کفه ادمومی بوره وقیت صدا از تو بیسش پخش می شه انگار یکی داره در گوشت جیغ می زنه