افزودن نظر جدید

من دوجفت از اینا بستم با یه باکس jbl خداییش معرکن افت صدام ندارن نسبت به ex بهتره