افزودن نظر جدید

اگه از اون دسته هستید ک فقط ۶۹۷۵ رو ب عنوان کواک قبول دارید پیشنهادی دارم براتون که عالیه و صدای فوق العتده قدرتی با کیفیت قابل قبول دریافت میکنید یه جفت ۶۹۷۵ طاقچه عقب یه جفت ۱۶۷۵ درای جلو یه ساب ۳۰۰۳ هم تو صندوق با امپ 9605 و سیم گیج ۲ درایو کنید با پخش ۹۴۵۰ یا ۹۶۵۰ و لذت یه صدای ناب پایونیری رو ببرید