افزودن نظر جدید

واقعا میدرنج بینظیری هست
نقاط قوت : 
  • دقیقاخود 8HX هس