افزودن نظر جدید

رادیوپخش 746BT جی وی سی - قیمت 367

باند 7158 جی وی سی  - قیمت201

آمپ 3202 جی وی سی - قیمت 165

ساب 1260 اینفینیتی - قیمت 200

آمپ 601 جی بی ال - قیمت 355

حدود 100 هزار تومان هزینه سیم پک و سیم کشی و نصب خواهید داشت. 

موفق باشید