افزودن نظر جدید

فکر نکنم هیچ رادیوپخش پایونیر این کیفیت را داشته باشد. تنها PDR80 جی وی سی این کیفیت را دارد. ممکن است 9650 پایونیر نیز این قابلیت را دشاته باشد از سایت پایونیر این مدل را می توانید چک کنید.

موفق باشید