افزودن نظر جدید

دوست عزیز

6902 پایونیر، حرف ندارد. این بلندگو کراس اور دارد. صدای آن فوق العاده شفاف است. اصلا قابل مقایسه با 718 کنوود نیست 718 بلندگوی قدرتی است. بیس فوق العده بالایی دارد، شفافیت صدای آن پایین است 6902 از نظر کیفیتی بهترین بلندگوی پایونیر است. 

6902 پایونیر حرف ندارد، خرابی بلندگوهای پایونیر نیز تقریبا صفر است. نمی دانم یوزر Kia عزیز نهایتا با بلندگوی خود چه کرد چون با من هم تماس نگرفت ولی اگر کیفیت در درجه اول اهمیت است، رو دست بلندگوی 6902 خیلی کم بلندگو پیدا کنید.

آمپ 2 کانال برای بلندگو می خواهید یا برای S20؟؟ برای S20 پایونیر هر آمپلی مانند 2700 ام بی و یا 260 این شرکت راحت جوابگوی خواهان شما است. برای 6902 هم آمپ 526 کنوود بگیرید. اگر می خواهید هم برای توییتر و بلندگوی خود از یک آمپ استفاده کنید. آمپلی مانند 4160 ام بی مناسب است.  برای 6902 آمپ ام بی نگیرید، بشخصه فکر می کنم آمپلی کنوود مناسب تر است.

 

موفق باشید