افزودن نظر جدید

با سلام زیاد جالب نیست تو ولوم بالا جیغ میکشه احتمالا در حدواندازه بوستر بی 2 باشه کیفیتش کاش به جای این وایب میگرفتم