افزودن نظر جدید

اولین باندی که خریدم ولی متاسفانه ووفر یکیشون خرابه و خرخر میکنه در مورد صداش هم بگم که بنظرم پخش ۳۰۴ کنوود با اینکه صدای شفافی میده ، اما به یه آمپ نیاز دارید چون پخش خوب نمیتونه ووفرشو تکون بده