افزودن نظر جدید

نسبت به باندهای رقیب قیمتش مناسبتره فقط باید بعد نصب امتحانش کرد تا کیفیت صدا و بیسش نسبت به بقیه بهتره یا نه
نقاط قوت : 
  • قیمت مناسب