افزودن نظر جدید

من این بلندگو را از آقای معصومیان خریداری کردم. چند نکته به کسانی که قصد خرید دارند: 1- این بلند گو صدای بسیار شفاف و زلالی دارد و در میدرنج و های رنج بسیار پر دیتیل می باشد. 2- در هم ریزی صدا حتی در ولوم های بالا وجود ندارد. ( البته من تا جایی تست کردم که صدا گوشخراش نباشد) 3- کسایی که دنبال بیس بالا هستند این باند را نخرند چون بیس زیادی ندارد و صدا بیشتر کریستالی میباشد. 4- این بلند گو باید در سیستم حرفه ای استفاده شود. (استیج عقب MPX690 ، استیج جلو کامپاننت میل هرتز یا در حد آن ، ساب ووفر میل هرتز یا در حد آن) سیستمی که خودم با هاش تست کردم: پخش 80PRS ، استیج جلو میل لجند 1650 و ساب هم میل 2500 لجند. با تشکر از آقای معصومیان.