افزودن نظر جدید

دستت جفتتون درد نکه هم آقا سینا هم آقا سجاد. فقط راجب این big3 واسم یکم توضیح میدید چیه چیکارباید انجام داد درجریان این یه قلم کارنیستم شنیدم یچیزای قبلا اما یادم نیس توضیح بدید یکم ممنون میشم..هم من استفاده کنم هم دوستان دیگ این آمپ سفیدمشکیا جدیدتره قدیمیاش نقره ای بودن بدنشون تاجای ک من متوجه شدم