افزودن نظر جدید

از نظر کیفیت بسیار عالی ظاهری خوب صدایی عالی 
نقاط قوت : 
  • صدای قوی
  • بیس بسیار قوی
  • تنظیمات بسیار زیاد برای اهنگها