افزودن نظر جدید

تو هم رنجای خودش واقعا میشه گفت پخش  خوبیه
نقاط قوت : 
  • کیفیت مناسب باتوجه به قیمت