افزودن نظر جدید

نسبت به هم رده های خودش فوق العادس 
نقاط قوت : 
  • کیفیت بالا نسبت به رقبا
نقاط ضعف : 
  • ی کم طراحی ظاهرش