افزودن نظر جدید

این ضبط با باند6965بستم واقعا نامیدم کرد صداش درحد باند فابریک هم نیست ضبط قبلیم رادیو فلش سناتور که ازهمین سایت80تومن گرفته بودمش معرکه بود هرکی صداش میشنید میگفت امپلی بستی، حالا موندم موشکل از ضبط یا چیز دیگست این همه از دکمه اکسترا باسش تعریف میکردن با زدنش فقط صدای خش خش زیاد میشه بس، حالا مجبورم یه امپ بگیریم ببینم چه خاکی بسرم بزنم راستی بایه جفت خروجیrcaمیشه ساب هم ببندم یا فقط یه جفت بلندگو ساپورت میکنه، منکه ازخریدم ناراضیم کاشکی یه چیز دیگه رو انتخاب میکردم