افزودن نظر جدید

تست نكردم ولي ديدم غوليه واس خودش 
نقاط قوت : 
  • همه ميگن خوبه خدا كنه درست باشه
نقاط ضعف : 
  • تست كردم ميگم